باب و جامعۀ بابی ایران

113 بینی باب ‌ جهان ح. نهضت بابی، حلقۀ انتقال میان آیین اسلام و آیین بهائی هایش ‌ برای درک پیام و رسالت باب باید به تأ کید مکرّر او در سراسر نوشته تر از ‌ توجّه کرد که نهضت او برای آماده ساختن مردم برای ظهوری بزرگ کسی که خدا ˝ خود است، ظهوری که از آن با عناوینی مانند مَن یُظهِرُه اللّه کند. به این جهت است که آیین ‌ یاد می ˝ بهاءاللّه ˝ و ˝ او را ظاهر خواهد کرد عنوان مرحلۀ انتقال از احکام اسلامی به احکام ‌ باب که شاید بتوان از آن به بهائی نام برد در آن واحد شامل نمادهایی از هر دو نظام است. این امر نوعی دوگانگی در آثار باب بوجود می آورد. برای مثال نظام قانونی بهاءاللّه پیش از هر چیز مبتنی بر نفی حکم جهاد، نفی حکم نجاست غیر مؤمن، و نفی نابرابری حقوق میان مؤمن و غیر مؤمن، مرد و زن، و آزاد و برده است. از عنوان قائم موعود معرفی نمود و برداشت شیعیان از ‌ آنجا که باب خود را به ظهور قائم اجرای احکام شدید و غلیظ جهاد و امثال آن بوده است به این های خود چنانکه دیدیم از سویی نظامی فلسفی و روحانی ‌ دلیل باب در نوشته که مستلزم اصل برابری حقوق همگان است را به ارمغان آورد، ولی از سوی نماید و به همین ترتیب احکامی که شدید ‌ دیگر رسماً حکم جهاد را نسخ نمی ظاهر حکایت از نابرابری حقوق میان مؤمن و غیر مؤمن ‌ و غلیظ است و به شود. امّا از آنجا که در واقع هدف او تمهیدی ‌ های او یافت می ‌ دارد در نوشته فرهنگی برای ظهور فرهنگ برابری حقوق و یگانگی نوع انسان بود حکام سازد و در نتیجه او نیز ‌ شدید خود را مشروط و معلّق به شرایط غیر ممکن می عنوان مثال باب ‌ کند. به ‌ در واقع حکم جهاد را عملاً، ولی نه رسماً، نسخ می گوید ‌ کند و می ‌ ابتدا ازدواج بابی با غیر بابی را منع می بیان فارسی در کتاب کند که این احکام را ‌ که غیر بابی حقّ مالکیّت ندارد. امّا بلافاصله اضافه می یک ‌ آیین بابی مورد اجرا قرار داد و پیش از آن هیچ ˝ ارتفاع ˝ باید تنها پس از دهد که ‌ جا باب توضیح می ‌ از این احکام را نباید عملی ساخت. و در همان به عبارت دیگر در دوران 37 این ارتفاع آیین بابی همان آغاز ظهور بعد است. لِاَنفُسِکُم. فَلتُراقِبُنّ اَمرَ مَن فی مَمالِکِکُم بِاَن لا یَرقُدَ فی مَقعَد مِن مَمالِکِکُم مِن نَفس و یَحزَنُ فُؤادُهُ عَنکُم. (فی السّلطه، آرشیو مرکز جهانی بهائی). عین کفتۀ باب اینست: و حلال نیست اقتران (ازدواج) الّا با نفسی که ایمان آورده 37 باشد... و اذن نداده بر غیر مؤمن تملیک شیئی... الّا قبل از ارتفاع کلمةاللّه که بدء ظهور است اذن داده شده.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2