باب و جامعۀ بابی ایران

197 باب ینآرق ریسافت :یحو ۀلزنم هب ریسفت تر گفتیم، این امر باید احتمالاً به سبب نفوذ افکار ابن عربی در آثار ‌ پیش رسد. ‌ شیخیّه باشد، چه که تأثیرپذیری مستقیم باب از ابن عربی بعید به نظر می وی حتّی در یکی از تفاسیر آخری خود به صراحت عدم توافقش را لااقل در 50 عربی بیان داشته است. ‌ یک نکته، با ابن هایی ‌ باب در تفسیر همان آیه بار دیگر به الگوی متعارف خود یعنی مثال از هفت سطح یا مرتبت ˝ ایمان ˝ پردازد. در بحث ‌ در اهمیّت عدد هفت می گوید. نخستین مرتبت به اهل فردوس مشیّت [الهی] (اهل ‌ متفاوت سخن می شود و شش مرتبت دیگر به ترتیب اهل بهشت اراده ‌ الجنّة المشیّه) مربوط می [الهی]، بحر خواست [الهی] (بحرالقدر)، [باغ] عدن، اذن [الهی]، هایی ‌ برد. سایر مثال ‌ جاودانگی (خلود) و سرانجام سکونت (مأوی) را نام می ) شاهدیم یعنی ۲:۳( از این ساختار هفت گانه روحانی را در تفسیر آیۀ قرآن وصف هشت باغ یا جنّت و هفت مرتبه جهنم شرح داده شده است. به نحوی که هر جهنمی پرتوی از جنّت بالای خود است. علّت این که فقط هفت [جنّت] وجود دارد آن است که بالاترین بهشت از هرگونه سایه و پرتویی باشد، و این فردوس اعلی ‌ مستغنی است و کاملاً از این ساختار منفک می 51 ) است. apophatic و الگوی الهیّات سلبی یا الهیّات تنزیهی ( ˝ مطلق ˝ همان شویم ‌ ) با هفت طبقه مردمان آشنا می 2:۲ در تفسیر آیه دوم از سورۀ بقره (قرآن 2:۲2 ) هفت مرتبه ربوبیّت را شاهدیم و در مثال آخر ۲:۵( و در همان سوره 52 شود. ‌ هفت مرتبه بهشت و زمین یکایک بر شمرده می )۲:۳( مثال دیگری از تفسیرهای باب را در آیۀ سوّم همین سورۀ قرآن گوید:الّذِينَ ‌ شود: این آیه می ‌ بینیم که به خاطر تفسیر به دو بخش تقسیم می ‌ می يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (آنان كه به غيب ايمان دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم انفاق مى ‌ آورند و نماز را بر پا می ‌ مى كنند.) در تفسیر باب غیب (نادیدنی) به پیامبر اسلام اشاره دارد، زیرا وی حقیقت وی واقف است. ˝ کُنه ˝ شود و تنها خدا به ‌ تنها با خودش شناخته می الوجود تعریف می کند. یک ممکن الوجود در جهان ‌ واقعی یا چیزهای ممکن یا ممکن گیرد. ‌ پدیداری (ناسوت) طبق نیازها و فطرت شخص بالفعل شکل می Cambridge, Browne F. 9(6), fn. 7lr تفسیر سورۀ والعصر نسخۀ 50 لا ضد لّها و لا ظلّ بل فی الحقیقه خلوة من الجنان و الجنان الخوة منها. ˝: در کلام باب 51 .۹ محفظۀ ملّی آثار بهائی ˝ .۸۱-۲ ،۳۸-۴۰ ،۱۴ محفظۀ ملّی آثار بهائی 52

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2