باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 34 50˝ شد ‌ کلمات لایقه از قلم وی جاری می سفر به عتبات عالیات پس از پنج سال اقامت در بوشهر، باب تصمیم به سفر به نجف و کربلا گرفت و این تصمیم را به خانوادۀ خود در شیراز اطّلاع داد. این خبر موجب تشویش و نگرانی خانواده شد. مادر او که از دوری فرزند دلتنگ بود و دائی باب، حاجی سیّد محمّد (خال اکبر)، که مرکز تجارتی بوشهر را اداره کرد، و آن موقع در شیراز اقامت داشت، هر یک به نحوی در منصرف ‌ می باب حتّی 51 ای نگرفتند. ‌ نتیجه ‌ ساختن باب از سفر عتبات کوشیدند، ولی تقاضای دائی خود را که پیشنهاد کرد تا مراجعت او به بوشهر صبر کند 52 نپذیرفت. به دائی خود نوشت زمان سفر من فرا رسیده و ناگزیر از مسافرتم ها را منظّم کرد و کلید حجره را به کاروانسرادار سپرد ‌ امور تجارتی و حساب م. راهی سفر به کربلا شد. سفری که ۱۸۴۰/۴۱ ﮬ. ق برابر ۱۲۵۵ و در سال فصل جدیدی در زندگانی باب گشود یعنی خداحافظی با عالم تجارت و ای پر تلاطم با فرجامی نامعلوم. ‌ ورود در مرحله از دوران کربلا اطلاعات زیادی در دست نیست جز روایاتی که گویای جاذبه و کشش شخصیّت فرهومند اوست. نیکلا دیپلمات فرانسوی که در زمان قاجار کنسول فرانسه در ایران بود و کتابی دربارۀ آیین باب نوشت به نقل از ملاقات خود با یکی از بابیان اوّلیّه، ملّا صادق خراسانی ملقّب به ، شرحی از نخستین ملاقات او با باب در کربلا آورده که به مضمون ˝ مقدّس ˝ روزی برای زیارت وارد روضۀ ˝ 53 شود: ‌ از قول ملّا صادق در اینجا نقل می .۳۴ الدرّیه ‌ کواکب 50 .۴۳ عهد اعلی برای آ گاهی از نحوۀ تلاش ایشان ن.ک. افنان، 51 جا. ‌ همان عهد اعلی افنان، 52 نیکلا که در اوایل ظهور باب در سفارت فرانسه در ایران مأموریّت داشت با علاقه به 53 و بیان عربی مطالعۀ نهضت جدید پرداخت و در ابتدای قرن بیستم در پاریس ترجمۀ فارسی و دلایل سبعه و نیز اثر دیگری دربارۀ تاریخ بابیه منتشر ساخت: Nicolas, A. M. B. Seyyèd Ali Muhammad dit le Bab. Paris 1905. 191-92. (Herafter cited as Nicolas.) پیرو مکتب شیخیّه بود و از نخستین کسانی است که به آیین باب ˝ مقدّس ˝ ملّا صادق خراسانی اصدق مشهور بود ‌ گروید و در شیراز مورد توهین و آزار قرار گرفت. او و فرزندش که به ابن در آیین بابی و بهائی مصدر خدمات بزرگی شدند. برای شرح حال او به قلم فرزندش ن.ک.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2