باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 36 56˝. والانصاف آنچه ادّعا نماید بجاست ‌ ای که با حضور سیّد ‌ به دعوت ملّا صادق خراسانی باب در مجلس روضه شد شرکت کرد. هنگام ورود او، ‌ کاظم رشتی رهبر شیخیّه در منزلش برپا می ملّا حسین بشرویی (نخستین کسی که بعدها در شیراز به باب ایمان آورد) نویسد با ورود باب سیّد کاظم به ‌ خواند. مقدّس می ‌ روضۀ سیّدالشهداء می احترام از جای خود برخاست و دیگر حاضران نیز به تبعیّت او برخاستند. رغم اصرار سیّد کاظم رشتی حاضر نشد ‌ باب کنار در ورودی نشست و علی بالاتر جلوس کند. پس از آن به اشاره سیّد کاظم، ملّا حسین از اشعار شیخ احمد احسائی خواند و باب از شنیدن آن اشعار چنان منقلب شد و گریست 57 که تمام اهل مجلس از گریۀ او به گریه افتادند. از قریب یک سالی که باب در عتبات ساکن بود هشت ماه آن را در کربلا و سه ماه در دیگر شهرهای مذهبی گذراند. بر مبنای تقریباً تمامی منابع بابی/ یافت. این ‌ بهائی باب گاه به گاه در حوزۀ درسی سیّد کاظم رشتی حضور می دانند. امّا مورّخین مسلمان از دورۀ ‌ منابع آثار باب را نشان علم لدنّی او می های درس سیّد ‌ قاجار به بعد برای ردّ این ادّعا به حضور مداوم باب در کلاس 58 کاظم اشاره دارند بدون آن که شاهدی بر آن باشد. بازگشت به شیراز و ازدواج تابی مادر پس ‌ پایان اقامت باب در کربلا نه به تصمیم او بلکه به خاطر بی از شش سال دوری از یگانه فرزند خود، و سفر حاجی سیّد علی دائی او به ظهورالحق ) از بابیان مشهور قزوین بود. مازندرانی، نبیل وی پدر حاجی شیخ محمّد ( 56 .۲۹۹ دهد که این اجتماع یکی از ‌ و دیگر منابع بابی/بهائی. امانت احتمال می .Nicolas 192 57 بوده که به هدف عزاداری سیّدالشهداء و نیز برای ˝ دیوان الرّشتی ˝ جلسات مجمع ادبی مبادلۀ افکار ادبی، و علوم الهی در کتابخانۀ او، برای بالا بردن نقش رهبری و سیاسی و شد. این دیوان نه تنها از سوی شاگردان ایرانی ‌ روشنفکری سیّد کاظم رشتی تشکیل می های ‌ شد بلکه از پشتیبانی گروه بزرگی از تجّار، علماء، شعراء و شخصیّت ‌ رشتی پشتیبانی می مند بود. فعّالیّت این مجمع تا یک قرن پس از وفات رشتی نیز ادامه ‌ ادبی کربلا نیز بهره کتابخانۀ رشتی که ۱۹۴۱ یافت. پس از مرگ سیّد قاسم رشتی نوۀ او در کربلا در سال ها و ایجاد حریق عمدی از بین رفت ‌ لااقل ده هزار جلد کتاب داشت به خاطر غارت .Amanat RR 139, n. 156 ، چاپ حضرت باباللّه. ‌ برای بحث مشروحی در این زمینه ن.ک.محمّدحسینی، نصرت 58 .Amanat RR 139-40 (از این پس محمّد حسینی)؛ ۱۶۴-۶۷ ،۲۰۱۶ دوّم، استرالیا

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2