باب و جامعۀ بابی ایران

41 باب، خورشیدی در شبی بی سحر شفتی و دیگر علمای اصفهان، به آن شهر رفته بود. داستان این مباحثه در ای فقیر و ساده، با مردی روبرو ‌ همگان شد. ملّا حسین، طلبه ‌ اصفهان زبانزد رفت، قدرت شاه را به چالش ‌ شمار می ‌ شد که از بزرگترین علمای ایران به ‌ می زد. ملّا حسین برای گذران در اصفهان ‌ کشید و ثروتش سر به آسمان می ‌ می پرداخت و با دستمزد آن بقیۀ هفته را با روزه ‌ یک روز را به کار عملگی می برد و با همان وضع با شفتی و دیگر علماء به بحث و ‌ و ریاضت بسر می پرداخت. سرانجام شفتی را مجاب ساخت و پس از ایفای ‌ گفتگو می ها ‌ مأموریتی مشابه در خراسان به کربلا بازگشت. از آن پس بود که اصفهانی 75 لاقبا آمد حجّةالاسلام ما را مجاب کرد. ‌ ای یک ‌ گفتند طلبه پس از پایان اعتکاف، ملّا حسین همراه با برادر و پسر دائی خود که هر دو از شاگردان سیّد کاظم رشتی بودند از راه بصره با کشتی وارد بوشهر شدند / اواسط ماه مه ۱۲۶۰ االثانی – اوایل جمادی الاول ‌ (ظاهراً در اواخر ربیع ) و پس از توقّفی کوتاه عازم شیراز گشتند. به تدریج بقیّۀ یارانشان (به ۱۸۴۴ نفر) پس از پایان اعتکاف به آنان پیوستند. معلوم نیست چه ۹ نبیل روایت عاملی ایشان را از کربلا به شیراز کشاند. یک روایت اینست که ملّا حسین و یاران او، شخصی که ادّعای جانشینی سیّد رشتی را داشت، یعنی ملّاحسن گوهر را شایستۀ آن مقام ندیدند لذا قصد کرمان کردند تا در آنجا با حاجی ای داشت ملاقات کنند و به ‌ محمّد کریم خان کرمانی که او نیز چنین داعیه نبیل امّا 76 گذشت. ‌ محک ادّعایش پردازند. لذا راه ایشان از شیراز می وار او را به جانب ‌ کرد که قوّۀ پنهانی مغناطیس ‌ نویسد ملّا حسین حسّ می ‌ می 77 کشاند. ‌ شمال و به سوی شیراز می در مورد چگونگی ملاقات ملّا حسین بشرویی با باب نیز با روایات نویسد ملّا حسین غروب پنجم ‌ می نبیل زرندی گوناگونی روبرو هستیم. هنگام گردش در نزدیکی دروازۀ [کازرون] ۱۸۴۴ ماه مه ۲۲ /۱۲۶۰ جمادی ای نورانی و عمّامۀ سبزی بر سر داشت دید که با ‌ شیراز جوانی را که قیافه آمد. جوان چنان دوستانه ملّا حسین را در آغوش ‌ لبخندی گرم سوی او می عهد اعلیٰ افنان، ؛Amanat RR 153-62. برای شرح احوال بیشتر ملاحسین بشرویی ن.ک 75 ؛۹۴-۱۱۶ ظهورالحق؛ مازندرانی، ۵۵-۶۰ Mehrabkhani, Rouhollah. Mulla Husayn, Desciple of Dawn, Kalimat Press, 1987. .۶۰ عهد اعلیٰ؛ افنان، ۹۶ ظهورالحق مازندرانی، 76 .۴۰ الانوار ‌ مطالع ؛Nabil Zarandi 52 77

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2