باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 60 نگاشت و او را از اقامت باب در خانۀ صدر و وقایع اصفهان آ گاه ساخت. خدمتی به حکومت اصفهان برسد. ‌ وی امیدوار بود که به خاطر این خوش های پیشین ملّایان و وقایع شیراز بلافاصله دستور ‌ آقاسی با توجّه به شکایت پیش از آغاز سفر، 131 الحفظ با سوارانی به طهران بفرستند. ‌ داد باب را تحت برای ناشناس ماندن باب در طول راه عمامۀ او را به شبکلاه تبدیل کردند. آنچه در شیراز و اصفهان گذشت نشان قدرت بیکران ملّایان و ضعف مقامات دولتی در برابر ارادۀ آنان بود. معتمدالدّوله حاکم پر قدرت اصفهان جمعه نسبت به باب، ‌ طرفی امام ‌ نتوانست حتّی با استفاده از سیاست بی اش در اصفهان فراهم ‌ محیطی امن برای او و نشر افکار روشنگرانه و انقلابی ای پر ‌ آورد. پایان سفر اصفهان مساوی با پایان آزادی باب و آغاز مرحله حادثه بود که سرانجام به شهادت او انجامید. از اصفهان تا آذربایجان در سفر اصفهان تا کاشان رفتار سربازان با باب خشن و ناهنجار بود. در گری ‌ ای از زندان ماکو خطاب به محمّد شاه، باب از شقاوت و حیله ‌ نامه گرگین خان که او را با شتاب، با پنج محافظ به مدّت هفت شب، بدون ورود باب و سربازان محافظ او به کاشان 132 اسباب سفر حرکت داده نوشت. ) بود. ۱۸۴۷ مارس ۲۰/۱۲۶۳ الاوّل ‌ ربیع ۱( مصادف با شب عید نوروز بود یکی از بابیان آن شهر ، میرزا جانی کاشانی توانست موافقت فرمانده سربازان میرزا جانی کاشانی و برادرش 133 را بگیرد و باب را سه روز میهمان کند. محمّد اسمعیل کاشانی ملقّب به ذبیح، هر دو از مریدان سابق احسائی بودند ها و ‌ و در مدّت اقامت باب در کاشان وسایل ملاقات گروهی از شیخی ها را با او فراهم آوردند. دو برادر به باب گفتند که حاضرند وسایل فرار ‌ بابی ولی باب 134 او را فراهم نمایند و تا جان دارند در راهش به فداکاری پردازند. ‍؛۱۷۰-۸۶ الانوار ‌ مطالع ؛Nabil Zarandi 199-216 برای تفصیل وقایع اصفهان ن.ک. 131 .۲۹۷-۳۲۰ ؛ محمّدحسینی ۲۰۸-۴۱ عهد اعلیٰافنان، که متن جمله را هم آورده است. ۲۲۳ عهد اعلیٰ افنان، 132 در تاریخ آیین بابی نگاشت و پس از سوء نقطةالکاف نام ‌ میرزا جانی بعدها کتابی به 133 قصد نافرجام چند بابی به جان ناصرالدین شاه، دستگیر شد و در طهران به قتل آمد. 134 Hamadani 216.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2