تاریخ انتشار: 
1397/12/01

نمکدانی برای ورزشکاران

اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای که بعداً از سایت او حذف شد: «برخی کسانی که از امنیت کشور استفاده می‌کنند و کار و ورزش و... خود را انجام می‌دهند و بعد نمکدان می‌شکنند، بدانند امنیت از این راه به‌دست می‌آید. یادمان نرود که امنیت چطور به دست می‌آید.»