تاریخ انتشار: 
1398/04/20

۲۰ سال انتظار

با گذشت بیست سال از بازداشت سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ و به رغم قول پیگیری از سوی مسئولان، مادر او هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندش ندارد.

کاری از شقایق معظمی