کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی

سوسن تسلیمی از برترین بازیگران تاریخ  تئاتر و سینمای ایران است. پاییز امسال درست پنجاه سال از اولین بار که او به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای روی صحنه رفت می‌گذرد. به همین مناسبت از این هفته مجموعه‌ای از درس‌گفتارهای او را درباره‌ی بازیگری تئاتر در آسو منتشر می‌کنیم. این درس‌گفتارها در حاشیه‌ی کارگاهی ضبط شده‌‌اند که تابستان امسال سوسن تسلیمی با کمک آسو در «یونیون تئاتر لندن» برگزار کرد. امید آن‌که چکیده‌ی نیم قرن تجربه‌ی او راهنمای بازیگران جوانی باشد که در این سال‌ها حضور و هنر سوسن تسلیمی را از نزدیک تجربه نکرده‌اند.