تاریخ انتشار: 
1398/04/28

کارگاه بازیگری تئاتر، با سوسن تسلیمی

این مجموعه‌عکس از کارگاه بازیگری تئاتر، با تدریس سوسن تسلیمی است که از ۱۵ تا ۱۸ ژوئیه در یونیون تئاتر لندن برگزار شد. فیلمی از درس‌گفتارهای این کارگاه به زودی در سایت آسو منتشر خواهد شد.