تاریخ انتشار: 
1402/03/09

بهائی‌ستیزی در ایران؛ گفتگو با زنده‌یاد ناصر پاکدامن

امین ضرغام

بهائی‌ستیزی در ایران؛ گفتگو با زنده‌یاد ناصر پاکدامن

این گفتگو که حدود ده سال پیش در پاریس با زنده‌یاد دکتر ناصر پاکدامن صورت گرفته بخشی از گفتگوهای آسو با صاحب‌نظران ایرانی درباره‌ی بهائی‌ستیزی در ایران است.

دکتر پاکدامن در این گفتگو با اشاره به ربوده شدن اعضای محفل ملی بهائیان (مدیران منتخب جامعه‌‌ی بهائی ایران) در مرداد ۱۳۵۹ به تاریخ و روایت‌های بهائی ستیزی در ایران می‌پردازد.

دکتر پاکدامن، اقتصاددان و پژوهشگر علوم اجتماعی، از روشنفکران مبارز ایران، در روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ در پاریس درگذشت.

این گفتگو را به یاد او در آسو بازنشر می‌کنیم.