تاریخ انتشار: 
1399/08/08

غذایای ایرانی ــ قسمت ۴

فهیمه خضر حیدری

قسمت چهارم «غذایای ایرانی» به احمدرضا احمدیِ شاعر تقدیم شده است، او که هر کاری می‌کند شعر است و شعرهایش پر است از فنجان چای و غروب جمعه.

در این قسمت با کسانی حرف زده‌ایم که رؤیای کنج آشپزخانه‌شان را گسترش داده‌اند و به یک حرفه‌ی موفق بدل کرده‌اند. قیمه‌نثار را هم سر میز بردیم و تعارف کردیم. نوش جان.