تاریخ انتشار: 
1401/06/17

یک کتاب: «آمریکا در دنیا، تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی آمریکا»

عرفان ثابتی - سپهر عاطفی

مؤسسان آمریکا چه رسالتی برای این کشور قائل بودند؟ جنگ جهانی دوم چطور رابطه‌ی آمریکا با کشورهای شکست‌خورده در جنگ را تغییر داد؟ رؤسای جمهور آمریکا، از جورج بوشِ پدر تا ترامپ، چه نقشی برای آمریکا در دنیای تجارت و سیاست قائل بودند؟ و سرانجام، انزواطلبی یا مشارکت فعال، کدام به نفع دنیا و آمریکاست؟ کتابِ «آمریکا در دنیا، تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی آمریکا» (America in the World: A History of U.S. Diplomacy and Foreign Policy) به قلمِ رابرت زولیک موضوع این قسمت از پادکست «یک کتاب» است. در هر قسمت از این پادکست‌ها در گفتگو با عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی، به معرفی و بررسی یک کتاب می‌پردازیم.