تاریخ انتشار: 
1400/08/26

مبارزه برای حفظ محیط زیست در ترکیه

مهدی شبانی

ریشه‌های سکولاریسم ترکیه در گفتگو با عایشه حُر

در ترکیه مبارزه برای حفظ محیط زیست نزدیک به سی سال پیش آغاز شد و حالا یکی از مهمترین عرصه‌های مبارزه‌ی مدنی و اجتماعی در شهرها و روستاهای ترکیه است، چنانکه مهدی شبانی در این گزارش ویدیوئی شرح داده است.