تاریخ انتشار: 
1401/02/05

انجمن زنان مترقی کُرد

سوما نگه‌داری‌نیا ــ منصور محمدی

انجمن زنان مترقی کُرد

داستان گروهی از زنان مترقی کُرد که حدود یک قرن پیش در زمان سقوط حکومت عثمانی برای حقوق زنان و کردها فعالیت می‌کردند و انجمنی تشکیل دادند که اولین حرکت سازمان‌یافته زنان کُرد بود.