تاریخ انتشار: 
1393/11/26

ورای فرهنگ رقابت: پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی

مایکل کارلبرگ
PDF icon دانلود pdf (9.07 مگابایت)

ما در فرهنگی زندگی می ‌کنیم که بر اساس رقابت شکل گرفته است.  نظام ‌های اقتصادی و سیاسی و قانونی و همچنین سایر نهادها و روال‌های اجتماعی ما در جوامع لیبرال غربی مبنی بر رقابت و ستیزه‌جوئی است.

در کنار این فرهنگِ رقابت، فرهنگ اعتراض قراردارد.  در پاسخ به مشکلات اجتماعی و زیست ‌محیطی که فرهنگ رقابت ایجاد نموده است، به اعتراض، تظاهرات، نافرمانی مدنی، سازمان ‌دهی احزاب، اقامۀ دعوی، اعتصاب و سایر تدابیر اعتراضی مربوط به اقدامات و اصلاحات اجتماعی روی می ‌آوریم.

هنجارهای اجتماعی مبنی بر رقابت و ستیزه ‌جوئی چنان فراگیر گشته است که به نظر بسیاری از مردم طبیعی و گریزناپذیر می‌آید.  بنا بر این منطق، نظام حاکم اجتماعی بازتاب اجتناب ناپذیری از طبیعت بشری است.  ولی آیا واقعاً فرهنگ رقابت و اعتراض بازتاب اجتناب ناپذیری از طبیعت بشر است؟ آیا این امکان وجود ندارد که انسان، هم برای رفتارهای مبنی برخصومت، و هم برای رفتارهای مبنی برهمکاری استعدادهای بالقوه ‌ای داشته باشد؟ آیا این امکان وجود دارد که فرهنگ انسانی و نه طبیعت انسانی در این که کدام شکوفاتر گردد، تعیین‌کننده باشد؟...

طبق تجزیه و تحلیلی که در این کتاب صورت گرفته، فرهنگ رقابت و اعتراض جلوۀ گریزناپذیری از طبیعت بشری نیست و از نظر اجتماعی غیرمنصفانه و از نظر زیست‌محیطی ناپایدار از کار در آمده است.  

برگردان:
روحیه فنائیان