تاریخ انتشار: 
1393/11/27

کسروی و کتاب بهائیگری او

بهمن نیک اندیش
PDF icon دانلود pdf (1.56 مگابایت)

بیش از نیم قرن پیش آقاى احمد کسروى تبریزى کتابى به نام "بهائیگرى" منتشر ساخت که ظاهراً گذشت زمان هنوز چیزى از اهمیت آن نکاسته است.  کتاب بهائیگرى از دید جمعى از روشنفکران ایرانى که به دنبال اطلاعاتى دربارۀ دین بهائى هستند، مرجعى قابل اطمینان به شمار مى‌رود. شخصیت استثنایى کسروى و احترامى که روشنفکران ما به آثار و نوشته‌هاى ایشان دارند تا به آنجاست که برخى، هر چه از قلم او در بارۀ بهائیت جارى شده، به آسانى می‌پذیرند و دنبال تحقیق بیشترى دربارۀ این آیین نمى‌روند.

کتابى که اینک در پیش رو دارید کوششى است در روشن کردن برخى حقایق تاریخى و رفع برخى سوء برداشت‌ها و کج فهمى‌هایى که کسروى با آن روبرو بوده است. هدف این کتاب تبلیغ آیین بهائى نیست.  هدف آنست که آگاهی­هاى نوینى در اختیار مردم روشنفکر و دوستداران آثار کسروى بگذارد و نشان دهد که چگونه او با طبعى تند و پرخاشگر، نهضتى ایرانى و اصیل را که مى‌توانست پاسخگوى بسیارى از مشکلات امروز و فرداى ایران باشد زیر ضربات تازیانۀ قلم خود مورد حمله قرار داده و چگونه با لجن‌مال ساختن آن، جمع بزرگى از فرهیختگان ایران را نسبت بدان بد گمان نمود.

 

نسخه‌ی شنیداری کتاب را در اینجا گوش کنید.