تاریخ انتشار: 
1395/10/13

اخراج کارمند بهائی

Image icon دانلود pdf (173.28 کیلوبایت)

در این سند که به امضای وزیر وقتِ کشاورزی و عمران روستائی رسیده است، ضمن اخراج آقای بهزاد جانمی نجف‌آبادی به علت اعتقاد به آیین بهائی، به ایشان اعلام می‌شود که کلیه وجوهی که تا آن زمان دریافت کرده‌ باید از ایشان بازپس گرفته شود.