تاریخ انتشار: 
1395/10/12

اخراج از کار

Image icon دانلود pdf (1.17 مگابایت)

در این سند، دو شهروند بهائی به نام‌های «رأفت برق آسا» و «آسیه [ ] لامی» که به اتهام اعتقاد به آیین بهائی و استنکاف از اسلام آوردن در دادگاه انقلاب اسلامی مراغه محاکمه شده‌اند به حکم دادگاه، از کار در بیمارستان، اخراج و تا تعیین تکلیف حد شرعی با سپردن وثیقه‌ای برابر با یک میلیون ریال آزاد می‌شوند.