تاریخ انتشار: 
1395/10/12

اخراج از ارتش

Image icon دانلود pdf (126.13 کیلوبایت)

این سند نشان می‌دهد که ستوان یکم محمد احمدزاده عربی به علت پیروی از آیین بهائی به استناد قانون منع استخدامِ کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی کشور نیستند، از خدمت در ارتش (نیروی هوایی) ایران اخراج شده است. طبق اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و طبق اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در کشور به‌شمار می‌روند.