تاریخ انتشار: 
1395/08/17

اخراج یک پزشک بهائی

Image icon دانلود pdf (1.15 مگابایت)

یکی از این اسناد نشان می‌دهد که به حکم سرپرست سازمان بهداری استان بوشهر، دکتر فرهنگ خاوری، متخصص ارتوپدی از دانشگاه کراچی (پاکستان) از تاریخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۱ پس از ۲۳ ماه خدمت در بیمارستان پاسداران بوشهر، صرفاً به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از کار اخراج می‌شود. طبق سند دیگر، دکتر خاوری پس از اخراج به دلیل نیاز مبرم بهداری بوشهر به حکم سرپرست سازمان بهداری استان مذکور از تاریخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۱ به مدت ۲۰ روز به صورت قرارداد خرید خدمت، استخدام و در بیمارستان پاسداران بوشهر مأمور انجام خدمات پزشکی به بیماران می‌شود.