یک دیدار، چند دیدگاه

دیدار فائزه هاشمی با هم‌بند پیشین بهائی خود، فریبا کمال‌آبادی، واکنش‌های گسترده‌ای در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور در پی داشته است. آسو با چند تن از روشنفکران و فعالان بهائی و غیربهائی در این باب گفت‌وگو کرده است. در این گفتگو‌ها موضوعاتی از قبیل علت‌ اهمیت این دیدار و واکنش‌ها به آن، ارتباط بهائیان با غیر بهائیان در سطح فرد و اجتماع ایران، مثال‌های مشابه از روابط اقلیت‌ با اکثریت در جوامع دیگر، موضع‌گیری بهائیان درباره برداشت‌های سیاسی از حضورشان در اجتماع، حرکت‌های نمادین برای شکستن تابوی رابطه با بهائیان، انتقاد‌ها نسبت به موضع جامعه بهائی درباره اتهامات و فشار‌های وارده به آن، نقش سرکوب در تغییر روابط افراد یک جامعه و موارد دیگر مطرح شده‌اند.