جنگ، از دریچه‌ی نگاه مردم

۳۵ سال پس از پایان جنگِ هشت‌ساله با عراق، بسیاری از ایرانیان همچنان درگیر تبعات و زخم‌‌های آن هستند. تجربه‌ای که اغلب در روایت‌های رسمی و حکومتی نادیده گرفته شده یا وارونه بازنمایی می‌شود. در این مجموعه تلاش شده است تا از دریچه‌ی سینما، ادبیات، مردم‌شناسی و کودکانی که زندگی‌شان به جنگ گره خورده است، این جنگ را از نگاه مردم مرور کنیم.