تاریخ انتشار: 
1397/09/09

کودکانِ کار در فراغت از کار

مهدیه میرحبیبی

کودکان کار در سراسر دنیا ویژگی‌ها و دردهای مشترکی دارند که آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند، از هر نژاد و ملیتی که باشند. در ایران نیز کودکان کارِ مهاجر افغانستانی با کودکان هم‌گروه ایرانی خود، مسایٔل مشترکی دارند: فقر، اعتیاد، مهاجرت، تبعیض؛ ناآگاهی، خشونت در خانواده، بی‌سرپرستی ...  

مجموعه عکس‌های «کودکان کار» در سال ۱۳۹۱ تهیه شده است، در سه مرکز غیردولتی و غیرانتفاعی برای حمایت از این کودکان در جنوب تهران. نمی‌خواستم در این عکس حس ترحم به این کودکان را القا کنم، آنها نیاز به ترحم ندارند، فقط حمایت و همدلی می‌تواند زندگی آنها را تغییر دهد. در این مراکزی که من دیدم و عکس گرفتم، فعالان حقوق کودکان با زحمت و پشتکار زیاد و گاهی به رغم موانعی که مسئولان دولتی جلوی پایشان می‌گذاشتند، فضای زنده و سازنده‌ای برای کودکان ایرانی و افغان فراهم می‌کردند، که در آن ساعاتی فارغ از مسائل و محرومیت‌های هر روزه، کودکانه زندگی کنند.