تاریخ انتشار: 
1398/02/10

تاریخ مصور خلیج فارس در روز فتح هرمز

شبنم میری

تاریخ مصور خلیج فارس در روز فتح هرمز

تاریخ خلیج‌ فارس از دیرباز با جزیره‌ هرمز ‌پیوند خورده که در متون تاریخی از آن به عنوان نگین خلیج ‌فارس یاد شده است. نامیدن روز دهم اردیبهشت به نام «روز خلیج‌فارس» نیز به مناسبت‌ فتح جزیره‌ی هرمز بوده است، روزی که جزیره‌ی هرمز پس از یک قرن تصرف پرتغالی‌ها دوباره به ایران بازگشت.

 

متن و صدا: هادی کی کاووسی