تاریخ انتشار: 
1398/05/03

نگاهی به زندگی عالمتاج قائم‌مقامی

شبنم میری

یکصد و سیزده سال قبل و با انقلاب مشروطه زنان آزادیخواه با تلاشی بی‌نظیر توانستند حرکت اجتماعی نوینی را آغاز کنند که در کمتر از یک دهه توانست به خواست‌های دیرینه‌ی آن‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند. از مهم‌ترین این اشخاص عالمتاج قائم‌مقامی بود. شاعری که پس از ده قرن گمشدگی شعر زنان و نادیده گرفتن آنان به بهانه‌ی تنگناهای اخلاقی و اجتماعی از این رنج هزار ساله آزادانه سرود تا نامش در کنار این رخداد به ثبت برسد.

 

نگاهی به زندگی عالمتاج قائم‌مقامی