تاریخ انتشار: 
1399/05/10

کرونا و جهان دیگر ما

گفتگوی‌ تورج اتابکی و مهرزاد بروجردی

کرونا و جهان دیگر ما - گفتگوی‌ تورج اتابکی و مهرزاد بروجردی

از زمستان ۱۳۹۸ که جهان دچار ویروس کرونا  شده، و هنوز نمی‌دانیم چه زمانی از آن خلاص خواهد شد، بحث‌های زیادی درباره‌ی پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی این بیماری مطرح شده است. این گفتگوها به بررسی پیامد‌های کرونا برای جهان ما، و برای ایران پرداخته است.

گفتگوی سوم: تورج اتابکی و مهرزاد بروجردی (این گفتگو در ژوئن ۲۰۲۰ / خرداد ۱۳۹۹ ضبط شده است.)