تاریخ انتشار: 
1399/08/04

اقلیت‌ستیزی و مردسالاری در سریال‌های ترکی

مهدی شبانی در گفتگو با سردار کوروجو و باهار کیلیچ

اقلیت‌ستیزی و مردسالاری در سریال‌های ترکی

ترکیه چند سالی‌ست که به یکی از صادرکنندگان بزرگ سریال‌های تلویزیونی تبدیل شده، و فیلم‌هایی که تولید می‌کند در کشورهای مختلف جهان، از جمله ایران، بسیار محبوب است. اما این سریال‌ها در قالب داستان‌های عامه‌پسند و ساخت و پرداخت‌های جذاب، اغلب پیام‌‌های سیاسی و فرهنگی خاصی القا می‌کنند که روشنفکران پیش‌رو در ترکیه نمی‌پسندند.

این گزارش ویدیوئی را مهدی شبانی در گفتگو با دو کارشناس ترکیه‌ای، سردار کوروجو، نویسنده و روزنامه‌نگار؛ و باهار کیلیچ، استاد دانشگاه در رشته‌ی سینما، تهیه کرده است.