تاریخ انتشار: 
1399/08/28

آموزش به زبان مادری در ترکیه، حقی انسانی یا تجزیه‌طلبی

مهدی شبانی در گفتگو با پاکرات استوکیان و ایوب سوباشی

آموزش به زبان مادری در ترکیه، حقی انسانی یا تجزیه طلبی

در ترکیه، که کشوری چندزبانی‌ست، درگیری بر سر آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری تاریخی طولانی دارد. در این گزارش، مهدی شبانی این درگیری را در گفتگو با پاکرات استوکیان، روزنامهنگار سرشناس ارمنی در استانبول، و ایوب سوباشی، رئیس انستیتوی زبان کردی استانبول، شرح داده است.