تاریخ انتشار: 
1399/12/24

کولی‌های ترکیه؛ زندگی در سایه‌ی تبعیض‌های اجتماعی 

مهدی شبانی 

کولی‌های ترکیه؛ زندگی در سایه‌ی تبعیض‌های اجتماعی - مهدی شبانی

مردمان کولی، که قرن‌هاست در خاورمیانه و اروپا دوره‌گرد و کوچ‌نشین‌اند، با اینکه جمعیت زیادی در ترکیه دارند، در محله‌هایی فقیرو آلونک‌نشین در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و از محروم‌ترین اقلیت‌های ترکیه محسوب می‌شوند. مهدی شبانی به دیدن چند خانواده‌ی ‌کولی در استانبول رفته و با الماس عروس رئیس انجمن «ضد تبعیض» ترکیه که خود هم از مردم کولی‌ست، گفتگو کرده است.