تاریخ انتشار: 
1395/10/30

«زنی که بیش از حد مطالعه می‌کرد»

مصاحبه با بهیه نخجوانی- « زنی که بیش از حد مطالعه می‌کرد» : زندگی طاهره قرّةالعین

زنی که بیش از حد مطالعه می‌کرد از مشهورترین آثار بهیه نخجوانی است که آن را با الهام از داستان زندگی «طاهره قرّه‌العین» نوشته و مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. 

خانم نخجوانی در این مصاحبه‌ی تصویری، که به مناسبت انتشار این کتاب در سال ۲۰۱۵ انجام شده، انگیزه‌ی خود از نوشتن این رمان و محتوای آن را شرح می‌دهد.