تاریخ انتشار: 
1395/12/01

گذرگاه‌های پرخطر

گذرگاه‌های پرخطر – یمن

تنها در ظرف یک هفته، گروهی ازهنرمندان پيشتاز دست به دست هم دادند تا در همکاری با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یک ترانه‌ بسازند. ترانه‌ای که نشان‌دهنده‌ی خطراتی است که پناهجویان و مهاجران در رفتن و گذشتن از یمن با آنها روبرو می‌شوند.