تاریخ انتشار: 
1401/09/08

«زن، زندگی، آزادی»؛ نمایی از تظاهرات در برلین

بابک بردبار

«زن، زندگی، آزادی»؛ نمایی از تظاهرات در برلین

این روزها برلین برای ما حال و هوای ایران را دارد؛ هر گوشه‌اش عده‌ای در حال آماده‌سازی و تدارکات برای تجمع روز بعدش می‌باشند. عکس‌های این ویدیو بخش کوچکی است از تجمعات کوچک و بزرگ در برلین طی سه ماه گذشته.