تاریخ انتشار: 
1401/09/11

زنی، نماد انقلاب سودان

مهدی شبانی - نهال تابش

زنی، نماد انقلاب سودان

در سال ۲۰۱۹ در میانه‌‌ی انقلاب سودان، تصویر زنی سر تا پا سپیدپوش به‌سرعت فراگیر شد. او روی سقف ماشینی ایستاده بود، انگشت سبابه‌اش را بالا گرفته بود، شعری انقلابی از «ازهری محمد علی» می‌خواند و اطرافیان با فریادِ «انقلاب» جوابش را می‌دادند. «آلاء صلاح» که در ابتدا نامش فاش نشد، با ردایی سپید بر تن و گوشواره‌ای طلایی بر گوش، یادآور لباس «آمانیرناس» ملکه‌ی باستانی نوبیایی سودان قدیم و فاتح رومیان بود. مفسران این ژست را «تصویر انقلاب» نامیدند.

ترجمه‌ی بخشی از این آواز:

مادر منو ببخش قولی رو که بهت دادم شکستم

حرف زدن ممنوعه توی جماعت حاکمان 

مادر، خونم به جوش می‌آد وقتی تمام کشور آشوبه

وقتی این نظامیا چهره‌ی اسلام رو خراب کرده‌ن

مزخرفاتشون رو با خودشون آوردن به اسم دین 

زندانیمون کردن به اسم دین 

ما رو سوزوندن به اسم دین 

از همدیگه جدامون کردن به اسم دین 

کشتنمون مادر...

این تازه اول زندگی ماست 

و من دلم جشن عروسی می‌خواد.