تاریخ انتشار: 
1401/10/28

کردستان در سال‌های ۵۷ تا ۵۹ به روایت عکس‌ها

سوما نگهداری‌نیا - منصور محمدی

این گزارش، شرحی‌ است از زندگی و جنگ در کردستان در سال‌های اول بعد از انقلاب ۵۷، به روایت عکس‌هایی از برخی از برجسته‌ترین عکاسان ایران و جهان.