تاریخ انتشار: 
1401/11/06

همه‌ی ما شهادت می‌دهیم

مهدی شبانی - نهال تابش

همه‌ی ما شهادت می‌دهیم

به مناسبت روز جهانی یادبود هولوکاست که هر سال در روز در ۲۷ ژانویه به یاد فاجعه‌ی هولوکاست برگزار می‌شود.

گفتار این گزارش نقل قول از الی ویزل، نویسنده و متفکر یهودی و بازمانده‌ی هولوکاست است.