تاریخ انتشار: 
1401/12/07

رقصنده‌ی فراموشی

سوما نگهداری‌نیا - منصور محمدی

رقصنده‌ی فراموشی

نگاهی به زندگی لیلا بدرخان، رقصنده‌ی توانای کُرد که در سال‌های آخر دوره‌ی عثمانی در استانبول به دنیا آمد، در اروپا تعلیم گرفت و در اپراخانه‌های مهم اروپا و آمریکا نمایش داد، اما دستگاه‌های حکومت ترکیه کوشیدند مانع شهرت او شوند.