تاریخ انتشار: 
1402/09/20

لوگوس

بهار طاهری

لوگوس

بهار طاهری هنرمندِ ایرانی-کاناداییِ هنرهای تجسمی و مقیم مونترئال است. او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه هنر سوره تهران دریافت کرده و آثارش در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در ایران، کانادا و اروپا به نمایش گذارده شده است.

این ویدئو به عنوان یک کالیدوسکوپ از صدها عنصر گرافیکی با قطعات متلاشی شروع می‌شود که در حرکتی آهسته در پس‌زمینه‌ای سفید شناورند. این تکه‌ها به‌تدریج خود را با انسجام بیشتری در قالب فرم نمایان می‌کنند و در نهایت در سه بنای اورشلیم جمع می‌شوند: مسجد، کلیسا و معبد. با این حال، ساختارها به‌سرعت شروع به از هم پاشیدن می‌کنند انگار با تلاش خودشان به هزار تکه تبدیل می‌شوند. در اینجا، این رقصِ دَوَرانی با دگرگونی و شکل‌گیری در کنار موسیقی متن با بوق شوفار یهودی، ناقوس‌های کلیسای مسیحی، و اذان مسلمانان که با صداهای محیطی تعاملات و گفتگوهای مردم در هم آمیخته است، آشکار می‌شود.