تاریخ انتشار: 
1402/11/27

خاطرات غزه، نگاهی به عکس‌های کیغام جاگالیان

سوما نگهداری‌نیا - منصور محمدی

خاطرات غزه، نگاهی به عکس‌های کیغام جاگالیان

کیغام جاگالیان، از بازماندگان نسل‌کشی ارامنه، و پدر عکاسی غزه است که در سال ۱۹۴۰ اولین استودیوی عکاسی را در مرکز شهر راه انداخت. عکس‌های او تاریخ اجتماعی و سیاسی غزه را به مدت چهاردهه تا پیش از مرگش در سال ۱۹۸۱ به تصویر می‌کشد.