تاریخ انتشار: 
1395/10/11

محفلی که ربوده شد

محفلی که ربوده شد

بعد از ظهر روز ۳۰ مرداد سال ۱۳۵۹، ۹ نفر اعضای محفل ملّی‌ بهائیان ایران به همراه دو نفر از مشاوران‌شان توسط جمعی‌ که خودشان را مأمور معرفی می‌کردند، ربوده شدند.

این ۹ نفر که  مسئولیت اداره‌ی جامعه‌ی سیصدهزارنفره‌ی بهائیان ایران را به عهده داشتند در اردیبهشت همان سال با رأی جمعی بهائیان ایران برای یک سال به عنوان اعضای نهادی که بهائیان به آن محفل روحانی ملی‌می‌گویند انتخاب شده بودند.

محفل نهادی‌ست که به انتخاب افراد بهائی در هر شهر یا کشوری مسئول اداره‌ی امور آنها می‌شود. ۹ نفر اعضای محفل ملی‌ بهائیان ایران که اداره‌ی امور جامعه‌ی سیصد‌هزار نفره‌ی این کشور را به عهده داشتند در اردیبهشت همان سال با رأی جمعی بهائیان به عضویت این نهاد درآمده بودند.

از این جمعِ ربوده شده تا به امروز رد و نشانی در دست نیست. در جستجو برای یافتن آنها، یا حداقل سرنخی از آنچه احتمالاً بر سر آنها آمده، با بسیاری کسان از خانواده و دوستان‌شان تا مسئولین و مطلعینی که به حل این معما علاقه داشته‌اند، گفتگو کرده‌ایم.

فیلم حاضر نخستین بخش از مجموعه‌ی این گفتگوهاست. قصد داریم به تدریج بخش‌های دیگر آن را هم در”آسو“ منتشر کنیم. امید ما این است که طرح وسیع‌تر این داستان کسان دیگری را که ممکن است به نوعی با این ماجرا ارتباط داشته اند یا از جزئیات بیشتری در باره‌ی آن آگاهی دارند برای کمک به یافتن پاسخ این معما جلب کند.

 “محفلی‌ که ربوده شد” گوشه‌ای از تاریخ شفاهی بهائیان ایران پس از انقلاب اسلامی است. این فیلم را بنیاد تسلیمی تهیه کرده است.