تاریخ انتشار: 
1400/04/31

یک متر و نیم: آینده‌ی کار

گفتگوی لیلی نیکونظر با اعظم بهرامی

مواجهه با ویروسی همه‌گیر، که تجربه‌ا‌ی نا‌آشنا برای بیشتر مردم دنیا بود، زندگی ما و نگاهمان به جهان و آینده را چگونه تغییر داده است؟ لیلی نیکونظر، که روزنامه‌نگار آزاد و دانشجوی دکترا در مطالعات فرهنگی‌ست در یک سلسله پادکست درباره‌ی ثأثیرات عمومی کرونا بر زندگی امروز ما با اهل تخصص گفتگو کرده است.

به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان تأثیر عمیق کرونا بر بازار کار، سبک کار کردن و اخلاق کار در پساکرونا نیز کم و بیش ادامه خواهد داشت. در بخش سوم از مجموعه پادکستِ «یک متر و نیم» اعظم بهرامی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کارگری در ایتالیا، از دورنمای کلی وضعیت کار در پساکرونا می‌گوید.