تاریخ انتشار: 
1400/06/07

یک متر و نیم: شهر و معماری

گفتگوی لیلی نیکونظر با سامان سیف

در دوران کرونا عکس‌ها و تصاویر مکان‌های مشهور توریستی و شهرهای پرجمعیت همچون فیلم‌های آخرالزمانی اسکلت فضاهای عمومی را بی‌شهروند به نمایش گذاشتند و بر وحشت ما از ویروس افزودند. شهر در دوران پاندمی به تهدید تبدیل شد. در خانه ماندیم و فضای جدید خانه-دفتر را خلق کردیم. کرونا با مفهوم فضا و فاصله آمیخته شد.

در مورد رابطه‌ی شهر و همه‌گیری چه می‌دانیم؟ آیا فهم ما از فضا و شهر تغییر کرد؟ آیا شهرها در پساکرونا تغییر می‌کنند؟ آیا می‌توان شهرها را در برابر ویروس‌های کشنده مقاوم ساخت؟

در بخش پنجم از مجموعه پادکستِ «یک متر و نیم» این پرسش‌ها را با سامان سیف، معمار و شهرساز و فارغ‌التحصیل رشته‌ی طراحی و برنامه‌ریزی استراتژیکِ شهری از دانشگاه لووَن بلژیک در میان گذاشتیم.