تاریخ انتشار: 
1397/08/04

پلاستیک، شکارچی خاموش

ذرات ریز پلاستیکی که در طبیعت تقریباً تجزیه‌ناپذیر و نابودنشدنی‌اند وارد چرخه‌ی غذایی حیوانات در دریا شده است و این آلودگی پلاستیکی سالانه باعث مرگ میلیونها پرنده و پستاندار دریایی می‌شود.