تاریخ انتشار: 
1397/08/11

به معافیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران پایان دهید

به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» (۲ نوامبر)