تاریخ انتشار: 
1397/08/24

به جرم جراحی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: متقاضیان انجام عمل زیبایی نامتعارف مجازات می‌شوند