تاریخ انتشار: 
1397/12/22

مزاحم

فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخورد یک مأمور ناجا با چند زن در تهران، که به تعبیر این نهاد «بدحجاب» بودند، گفت: بنده بررسی کردم و مشخص شد که مأمور وظیفه‌ی خود را انجام داده است ‌و او را تشویق کردیم.