تاریخ انتشار: 
1398/01/26

از بازی تا واقعیت

مرد ۳۴ ساله‌ای که با دختری ۱۲ ساله ازدواج کرد: «بعضی از دختران نازپرورده هستند اما همه‌ی آنها می‌توانند وظایف زن بودن خود را انجام دهند هرجا هم که نفهمیدند چه باید بکنند خوب ما راهنمایی‌شان می‌کنیم.»

کاری از شقایق معظمی