تاریخ انتشار: 
1398/03/14

یک قتل مردانه

رئیس شورای شهر تهران در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، گفت: «این موضوع مردانه است و هر موقع که جمع خبرنگاران مردانه شد در این خصوص صحبت می‌کنم.»

کاری از شقایق معظمی