تاریخ انتشار: 
1398/03/19

دستگیری خسرو و شیرین

دادستان عمومی و انقلاب مازندران در واکنش به انتشار تصاویر قایق‌سواری چند جوان گفت: ‌حضور عده‌ای از افراد به صورت مختلط و نداشتن هیچ پوشش جرم محسوب می‌شود این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و پس از بازدید‌ از‌ منطقه به طور حتم ‌با خاطیان ‌برخورد جدی می‌شود.

 

کاری از شقایق معظمی