تاریخ انتشار: 
1399/03/22

همدلی به شیوه‌ی نوین

     کاری از مانا نیستانی